Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek i położnych

Baner CDKM

 

Kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek *)
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.
Organizacja kursu: wykłady – 35h, staż – 45h
Termin rozpoczęcia kursu: Kalisz – 18.02.2021 r. – godz. 15:00

W pozostałych miastach kursy uruchamiane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników: luty / marzec 2021 r.

Cena kursu: 480,00 zł.

 

Kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla położnych *)
Cel kursu: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

· szczepień ochronnych noworodków;

· szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych,

postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Organizacja kursu: wykłady – 27h, staż – 25h
Termin rozpoczęcia kursu: Kalisz – 18.02.2021 r. – godz. 15:00

W pozostałych miastach kursy uruchamiane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników: luty / marzec 2021 r.

Cena kursu: 450,00 zł.

*) Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947, ze zm.) do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 ust.10 pkt 3, o ile posiadają 2,5 letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.  Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończą wymaganego kursu, nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych.

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733