Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej

Kurs specjalistyczny – poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej