Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs doskonalący – Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej

Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej