Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs doskonalący – Ja i moja stomia – opieka nad pacjentem ze stomią jelitową i urostomią – dla pielęgniarek i położnych

Kurs doskonalący – Ja i moja stomia – opieka nad pacjentem ze stomią jelitową i urostomią – dla pielęgniarek i położnych