Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs doskonalący – Ból ostry i przewlekły, problemy kliniczne, terapeutyczne, metody walki z bólem – dla pielęgniarek i położnych

Kurs doskonalący – Ból ostry i przewlekły, problemy kliniczne, terapeutyczne, metody walki z bólem – dla pielęgniarek i położnych