Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Krótkie formy kształcenia – kursy specjalistyczne realizowane hybrydowo

Kursy specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych – zajęcia teoretyczne w formie hybrydowej (zdalnie/stacjonarnie)

L.p. Nazwa kursu   Termin kursu Cena
1.      Resuscytacja krążeniowo – oddechowa piel. i poł. 17 listopada 2020 r. godz. 14:30 430,00 zł.
2.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych piel. i poł. 8 grudnia 2020 r. godz. 14:30 450,00 zł.
3.      Terapia bólu ostrego u dorosłych piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

400,00 zł.
4.      Endoskopia piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

730,00 zł.
5.      Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł. 20 listopada 2020 r. godz. 14:30 700,00 zł.
6.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek piel. 24 listopada 2020 r. godz. 14:30 480,00 zł.
7.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II) piel. i poł. 8 grudnia 2020 r. godz. 14:30 400,00 zł.
8.      Żywienie dojelitowe i pozajelitowe piel. 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 700,00 zł.
9.      Leczenie ran dla pielęgniarek piel. 3 grudnia 2020 r. godz. 14:00 700,00 zł.
10.   Leczenie ran dla położnych położne 3 grudnia 2020 r. godz. 14:00 550,00 zł.
11.   Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka piel. i poł. 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 450,00 zł.
12.   Szczepienia ochronne dla położnych położne 24 listopada 2020 r. godz. 14:30 450,00 zł.
13.   Wykonywanie badania spirometrycznego piel. 6 listopada 2020 r. godz. 9:00 – Konin Bezpłatne
14.   Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położne 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 480,00 zł.
15.   Edukator w cukrzycy piel. i poł. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 650,00 zł.
16.   Podstawy opieki paliatywnej piel. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 450,00 zł.
17.   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel. 26 listopada 2020 r. godz. 15:00 Bezpłatne
18.   Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

480,00 zł.
19.   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

450,00 zł.
20.   Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: wrzesień/październik 2020 r.

450,00 zł.
21.   Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

500,00 zł.
22.   Dializoterapia piel. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 400,00 zł.