Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

obrazek strony CDKM specjalizacje v3

Dołącz do specjalizacji

Baner CDKM

W dalszym ciągu można dołączyć do grupy i rozpocząć nową specjalizację:

  • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony CDKM specjalizacje v2

Specjalizacje dla Pielęgniarek i Położnych zima 2021!

Nowy Rok rozpoczęty,10 lutego br. rozpoczynamy nowe Specjalizacje.

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)
obrazek strony CDKM specjalizacje v2

OFERTA SZKOLENIOWA 2021 r. – SPECJALIZACJE

Baner CDKM

Wykaz obecnie realizowanych oraz planowanych specjalizacji.

L.p. Nazwa kursu   Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne Termin kursu Cena*
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki piel. RKO, EKG SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne piel. RKO, EKG SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
3. Pielęgniarstwo geriatryczne piel. LECZENIE RAN 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
4. Pielęgniarstwo internistyczne piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
5. Pielęgniarstwo onkologiczne piel. ——- 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
6. Pielęgniarstwo operacyjne piel. ——- 29 stycznia 2021 r. godz. 14.00

Rozpoczęcie specjalizacji

4200,00 zł.
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej piel. LECZENIE RAN 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
9. Pielęgniarstwo pediatryczne piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
11. Pielęgniarstwo ratunkowe piel. RKO, EKG,

RKO noworodka

4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
12. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
13. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
14. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze poł. RKO noworodka,

LECZENIE RAN

SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
15. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych poł. RKO,

RKO noworodka

4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
16. Pielęgniarstwo epidemiologiczne poł. i piel. ——- 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4800,00 zł.
17. Pielęgniarstwo neonatologiczne poł. i piel. ——- SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
Baner CDKM - stopka
obrazek strony CDKM terminarz

SPECJALIZACJE ROZPOCZĘTE I ROZPOCZYNANE

Baner CDKM

Możliwość dołączenia do grupy

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Cel kursu: Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Termin rozpoczęcia kursu: 9 października 2020 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Termin rozpoczęcia kursu: 9 października 2020 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.
Termin rozpoczęcia kursu: 9 października 2020 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Baner CDKM - stopka
obrazek strony CDKM terminarz

Rozpoczęcie specjalizacji – możliwość dołączenia do grupy

Baner CDKM

ROZPOCZYNANE SPECJALIZACJE

Dla Pielęgniarek I Położnych
Możliwość dołączenia do grupy

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Cel kursu: Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.
Wymagania kwalifikacyjne: Ukończone kursy lub ukończenie w trakcie specjalizacji: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne (patrz: zdz.kalisz.pl – oferta kursów specjalistycznych)
Termin rozpoczęcia kursu: 21 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)
Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
Wymagania kwalifikacyjne: Ukończone kursy lub ukończenie w trakcie specjalizacji: RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne (patrz: zdz.kalisz.pl – oferta kursów specjalistycznych)
Termin rozpoczęcia kursu: 21 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)
Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Wymagania kwalifikacyjne: Osoba uczestnicząca w specjalizacji po raz pierwszy jest zobowiązana do ukończenia równolegle kursu specjalistycznego: Wywiad i badania fizykalne.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 września 2020 r. godz. 15.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)
Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Wymagania kwalifikacyjne: Osoba uczestnicząca w specjalizacji po raz pierwszy jest zobowiązana do ukończenia równolegle kursu specjalistycznego: Wywiad i badania fizykalne.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 września 2020 r. godz. 15.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)
Baner CDKM - stopka