Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

obrazek strony KPP

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC (RE)CERTYFIKACJA

Baner CDKM

Kurs KPP jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna: Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Warunek uczestnictwa

w kursie:

1.   Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

3.   Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4.   Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 21h, zajęcia praktyczne – 45h
Uprawnienia absolwenta: Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie w ciągu 3 miesięcy zdać egzamin. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (patrz poniżej).

Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istniej możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęć: Terminy zajęć:  2, 4, 6,10,15,16 marca 2021 r.         (egzamin: 16 marca 2021 r.)
Cena kursu: 500,00 zł.

W kursie umożliwiającym aktualizację KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy
posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później
niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

 

Cel kursu: Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.
Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istnieje możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęc: Terminy zajęć: 15 i 16 marca 2021 r.                           (egzamin: 16 marca 2021 r.)
Cena kursu: 250,00 zł.

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony KPP

OFERTA SPECJALNA KPP – WRZESIEŃ 2020

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC – KPP

Kurs KPP jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna: Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Warunek uczestnictwa

w kursie:

1.   Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

3.   Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4.   Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 21h, zajęcia praktyczne – 45h
Uprawnienia absolwenta: Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie w ciągu 3 miesięcy zdać egzamin. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (patrz poniżej).

Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istniej możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęć: Terminy zajęć:  4, 5, 6, 11, 12, 13 września 2020 r.          (egzamin: 13 września 2020 r.)
Cena kursu: 500,00 zł.

RECERTYFIKACJA – KPP

W kursie umożliwiającym aktualizację KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

 

Cel kursu: Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.
Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istnieje możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęc: Terminy zajęć: 12 i 13 września 2020 r.                                      (egzamin: 13 września 2020 r.)
Cena kursu: 250,00 zł.