Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Dofinansowanie od 50% do 80% na usługi szkoleniowe - II edycja

Dofinansowanie od 50% do 80% na usługi szkoleniowe – II edycja

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP do usług szkoleniowych, przyczyniających się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników – II edycja.

(poziom dofinansowania: 50 – 80 %)

Dotyczy: Przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie subregionu kaliskiego: Miasto Kalisz, powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.

 

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach funduszy europejskich, przeznaczył ok. kolejne 105 mln PLN na wsparcie MMŚP, w formie dofinansowania usług szkoleniowych, przyczyniających
się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników. Dysponentem środków są
tzw. Operatorzy. W subregionie kaliskim funkcję operatora pełni Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu, jako instytucja z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych, a także beneficjent kilkudziesięciu projektów szkoleniowych, oferuje Państwu wsparcie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie usług szkoleniowych.

ZDZ w ramach bezpłatnego wsparcia oferuje przedsiębiorcom, którzy zadeklarują późniejszą współpracę przy realizacji dofinansowanych usług szkoleniowych następujące wsparcie:

  • pomoc w zidentyfikowaniu aktualnych potrzeb szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem i profilem firmy,
  • dobór i indywidualne zaprojektowanie optymalnego zakresu i formy planowanych usług szkoleniowych,
  • wsparcie w zakresie aplikowania o dofinansowanie usług szkoleniowych,
  • wsparcie techniczne w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR), będącej narzędziem w procesie aplikowania i realizowania dofinansowanej usługi szkoleniowej,
  • pomoc w procesie rozliczenia dofinansowanej usługi szkoleniowej,
  • rzetelne i profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych, gwarantujące podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji uczestników szkoleń.

W przypadku zainteresowania nasza ofertą prosimy o kontakt:

Anna Górska – Tel. 62 767 40 88 wew. 25, tel. kom. 662 318 947, e-mail: anna.gorska@zdz.kalisz.pl

Agnieszka Tułacz – Tel. 62 767 40 88 wew. 25, tel. kom. 662 318 947, e-mail: agnieszka.tulacz@zdz.kalisz.pl