Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

obrazek strony CDKM specjalistyczne v2

Planowane rozpoczęcie kursów specjalistycznych

Baner CDKM

Kursy specjalistyczne
Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie hybrydowym (zdalnie/stacjonarnie)

L.p. Nazwa kursu   Termin kursu Cena
1.      Resuscytacja krążeniowo – oddechowa piel. i poł. 8 kwietnia 2021 r. godz. 09:00 450,00 zł.
2.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych piel. i poł. 27 marca 2021 r. godz. 09:00

22 kwietnia 2021 r. godz. 14:30

450,00 zł.
3.      Terapia bólu ostrego u dorosłych piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

400,00 zł.
4.      Endoskopia piel. 21 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 730,00 zł.
5.      Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł. 8 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
6.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek piel. 23 marca 2021 r. godz. 14:30 480,00 zł.
7.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II) piel. i poł. 9 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 400,00 zł.
8.      Żywienie dojelitowe i pozajelitowe piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

700,00 zł.
9.      Leczenie ran dla pielęgniarek piel. 21 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
10.   Leczenie ran dla położnych położne 21 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 550,00 zł.
11.   Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka piel. i poł. 8 czerwca 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
12.   Szczepienia ochronne dla położnych położne 23 marca 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
13.   Wykonywanie badania spirometrycznego piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

450,00 zł.
14.   Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

480,00 zł.
15.   Edukator w cukrzycy piel. i poł. 14 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 650,00 zł.
16.   Podstawy opieki paliatywnej piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

450,00 zł.
17.   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

700,00 zł.
18.   Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

480,00 zł.
19.   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

450,00 zł.
20.   Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

450,00 zł.
21.   Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: marzec / kwiecień 2021 r.

500,00 zł.
22.   Dializoterapia piel. 8 kwietnia 2021 r. godz. 14:30 400,00 zł.

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

 

obrazek strony CDKM specjalizacje v3

Aktualnie rozpoczynające się specjalizacje

Baner CDKM

SPECJALIZACJE dla Pielęgniarek i Położnych – Możliwość dołączenia do grupy

ZAJĘCIA TEORETYCZNE REALIZOWANE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (zdalnie/stacjonarnie)

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.
Termin rozpoczęcia kursu: 13 maja 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi
Termin rozpoczęcia kursu: 13 maja 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Termin rozpoczęcia kursu: 13 maja 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do: samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych, pełnienia roli lidera, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego, uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej
Termin rozpoczęcia kursu: 13 maja 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Cel kursu: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka
Termin rozpoczęcia kursu: 13 maja 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Baner CDKM - stopka
obrazek strony KPP

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC (RE)CERTYFIKACJA

Baner CDKM

Kurs KPP jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna: Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Warunek uczestnictwa

w kursie:

1.   Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.   Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

3.   Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4.   Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 21h, zajęcia praktyczne – 45h
Uprawnienia absolwenta: Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie w ciągu 3 miesięcy zdać egzamin. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (patrz poniżej).

Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istniej możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęć: Terminy zajęć:  2, 4, 6,10,15,16 marca 2021 r.         (egzamin: 16 marca 2021 r.)
Cena kursu: 500,00 zł.

W kursie umożliwiającym aktualizację KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy
posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później
niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

 

Cel kursu: Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.
Miejsce kursu: ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a.

W przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych istnieje możliwość organizacji kursu w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Termin zajęc: Terminy zajęć: 15 i 16 marca 2021 r.                           (egzamin: 16 marca 2021 r.)
Cena kursu: 250,00 zł.

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony CDKM specjalistyczne v2

Pełna oferta kursów specjalistycznych – nowe terminy

Baner CDKM

 

L.p.Nazwa kursu Termin kursuCena
1Resuscytacja krążeniowo - oddechowapiel. i poł.3 marca 2021 r. godz. 14:30450,00 zł
2Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłychpiel. i poł.17 lutego 2021 r. godz. 14:30
17 marca 2021 r. godz. 14:30
450,00 zł
3Terapia bólu ostrego u dorosłychpiel. i poł.Przyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
400,00 zł
4Endoskopiapiel.10 marca 2021 r. godz. 14:30730,00 zł
5Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł.9 marca 2021 r. godz. 14:30700,00 zł
6Szczepienia ochronne dla pielęgniarekpiel.18 lutego 2021 r. godz. 14:30480,00 zł
7Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II)piel. i poł.26 lutego 2021 r. godz. 14:30400,00 zł
8Żywienie dojelitowe i pozajelitowepiel.Przyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
700,00 zł
9Leczenie ran dla pielęgniarek piel.24 lutego 2021 r. godz. 14:30700,00 zł
10Leczenie ran dla położnych położne24 lutego 2021 r. godz. 14:30550,00 zł
11Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodkapiel. i poł.4 lutego 2021 r. godz. 14:30
23 marca 2021 r. godz. 14:30
450,00 zł
12Szczepienia ochronne dla położnychpołożne18 lutego 2021 r. godz. 14:30450,00 zł
13Wykonywanie badania spirometrycznegopiel.Przyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
450,00 zł
14Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położnePrzyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
480,00 zł
15Edukator w cukrzycypiel. i poł.9 marca 2021 r. godz. 14:30650,00 zł
16Podstawy opieki paliatywnejpiel.28 stycznia 2021 r. godz. 14:30450,00 zł
17Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel.3 luty 2021 r. godz. 14:30Bezpłatne
18Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworowąpiel.Przyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
480,00 zł
19Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł.12 marca 2021 r. godz. 14:30Bezpłatne
20Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodupołożnePrzyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
450,00 zł
21Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechaniczniepiel.Przyjmujemy zapisy
planowany termin: luty / marzec 2021 r.
500,00 zł
22Dializoterapiapiel.9 marca 2021 r. godz. 14:30400,00 zł

 

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony CDKM specjalizacje v3

Dołącz do specjalizacji

Baner CDKM

W dalszym ciągu można dołączyć do grupy i rozpocząć nową specjalizację:

  • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  • Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Cel kursu: Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Termin rozpoczęcia kursu: 10 lutego 2021 r. godz. 14.00 – ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
Cena kursu: 4.200,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych
Cel kursu: Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.
Termin rozpoczęcia kursu: SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy
Cena kursu: 3.900,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach)

 

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony CDKM szczepienia

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek i położnych

Baner CDKM

 

Kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek *)
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.
Organizacja kursu: wykłady – 35h, staż – 45h
Termin rozpoczęcia kursu: Kalisz – 18.02.2021 r. – godz. 15:00

W pozostałych miastach kursy uruchamiane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników: luty / marzec 2021 r.

Cena kursu: 480,00 zł.

 

Kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla położnych *)
Cel kursu: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

· szczepień ochronnych noworodków;

· szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych,

postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Organizacja kursu: wykłady – 27h, staż – 25h
Termin rozpoczęcia kursu: Kalisz – 18.02.2021 r. – godz. 15:00

W pozostałych miastach kursy uruchamiane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników: luty / marzec 2021 r.

Cena kursu: 450,00 zł.

*) Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947, ze zm.) do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 ust.10 pkt 3, o ile posiadają 2,5 letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.  Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończą wymaganego kursu, nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych.

Osoby do kontaktu:

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Iwona Kintzi: iwona.kintzi@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl

Tel: 787 010 422

Tel: 787 010 733

obrazek strony CDKM specjalistyczne v2

Kursy specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych

Baner CDKM

 

OFERTA SZKOLENIOWA 2021 r. – AKTUALNE TERMINY i CENY

L.p. Nazwa kursu   Termin kursu Cena
1.      Resuscytacja krążeniowo – oddechowa piel. i poł. 13 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
2.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych piel. i poł. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
3.      Terapia bólu ostrego u dorosłych piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

400,00 zł.
4.      Endoskopia piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

730,00 zł.
5.      Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
6.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 480,00 zł.
7.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II) piel. i poł. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 400,00 zł.
8.      Żywienie dojelitowe i pozajelitowe piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
9.      Leczenie ran dla pielęgniarek piel. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
10.   Leczenie ran dla położnych położne 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 550,00 zł.
11.   Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka piel. i poł. 4 lutego 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
12.   Szczepienia ochronne dla położnych położne 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
13.   Wykonywanie badania spirometrycznego piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 Bezpłatne
14.   Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położne 21 stycznia 2021 r. godz. 14:30 480,00 zł.
15.   Edukator w cukrzycy piel. i poł. 21 stycznia 2021 r. godz. 14:30 650,00 zł.
16.   Podstawy opieki paliatywnej piel. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
17.   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel. 22 stycznia 2021 r. godz. 15:00 Bezpłatne
18.   Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

480,00 zł.
19.   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

450,00 zł.
20.   Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

450,00 zł.
21.   Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

500,00 zł.
22.   Dializoterapia piel. 22 stycznia 2021 r. godz. 15:00 400,00 zł.
obrazek strony CDKM specjalistyczne v2

Kursy specjalistyczne – aktualna oferta

Baner CDKM

 

KURSY  SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA TEORETYCZNE REALIZOWANE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (zdalnie/stacjonarnie)

L.p.

Nazwa kursu

  Termin kursu Cena
1.      Resuscytacja krążeniowo – oddechowa piel. i poł. 13 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
2.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych piel. i poł. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
3.      Terapia bólu ostrego u dorosłych piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

400,00 zł.
4.      Endoskopia piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

730,00 zł.
5.      Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
6.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 480,00 zł.
7.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II) piel. i poł. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 400,00 zł.
8.      Żywienie dojelitowe i pozajelitowe piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
9.      Leczenie ran dla pielęgniarek piel. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 700,00 zł.
10.   Leczenie ran dla położnych położne 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 550,00 zł.
11.   Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka piel. i poł. 4 lutego 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
12.   Szczepienia ochronne dla położnych położne 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
13.   Wykonywanie badania spirometrycznego piel. 28 stycznia 2021 r. godz. 14:30 Bezpłatne
14.   Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położne 21 stycznia 2021 r. godz. 14:30 480,00 zł.
15.   Edukator w cukrzycy piel. i poł. 21 stycznia 2021 r. godz. 14:30 650,00 zł.
16.   Podstawy opieki paliatywnej piel. 20 stycznia 2021 r. godz. 14:30 450,00 zł.
17.   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel. 22 stycznia 2021 r. godz. 15:00 Bezpłatne
18.   Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

480,00 zł.
19.   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

450,00 zł.
20.   Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

450,00 zł.
21.   Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: styczeń/luty 2021 r.

500,00 zł.
22.   Dializoterapia piel. 22 stycznia 2021 r. godz. 15:00 400,00 zł.

 

Baner CDKM - stopka
obrazek strony CDKM specjalizacje v2

OFERTA SZKOLENIOWA 2021 r. – SPECJALIZACJE

Baner CDKM

Wykaz obecnie realizowanych oraz planowanych specjalizacji.

L.p. Nazwa kursu   Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne Termin kursu Cena*
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki piel. RKO, EKG SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne piel. RKO, EKG SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
3. Pielęgniarstwo geriatryczne piel. LECZENIE RAN 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
4. Pielęgniarstwo internistyczne piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
5. Pielęgniarstwo onkologiczne piel. ——- 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
6. Pielęgniarstwo operacyjne piel. ——- 29 stycznia 2021 r. godz. 14.00

Rozpoczęcie specjalizacji

4200,00 zł.
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej piel. LECZENIE RAN 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
9. Pielęgniarstwo pediatryczne piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
11. Pielęgniarstwo ratunkowe piel. RKO, EKG,

RKO noworodka

4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
12. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek piel. RKO, EKG 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
13. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących piel. RKO 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
14. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze poł. RKO noworodka,

LECZENIE RAN

SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
15. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych poł. RKO,

RKO noworodka

4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4200,00 zł.
16. Pielęgniarstwo epidemiologiczne poł. i piel. ——- 4 lutego 2021 r. godz. 14.00 4800,00 zł.
17. Pielęgniarstwo neonatologiczne poł. i piel. ——- SPECJALIZACJA ROZPOCZĘTA – można dołączyć do grupy 4200,00 zł.
Baner CDKM - stopka
obrazek strony CDKM specjalistyczne

Krótkie formy kształcenia – kursy specjalistyczne realizowane hybrydowo

Kursy specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych – zajęcia teoretyczne w formie hybrydowej (zdalnie/stacjonarnie)

L.p. Nazwa kursu   Termin kursu Cena
1.      Resuscytacja krążeniowo – oddechowa piel. i poł. 17 listopada 2020 r. godz. 14:30 430,00 zł.
2.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych piel. i poł. 8 grudnia 2020 r. godz. 14:30 450,00 zł.
3.      Terapia bólu ostrego u dorosłych piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

400,00 zł.
4.      Endoskopia piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

730,00 zł.
5.      Wywiad i badanie fizykalne piel. i poł. 20 listopada 2020 r. godz. 14:30 700,00 zł.
6.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek piel. 24 listopada 2020 r. godz. 14:30 480,00 zł.
7.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II) piel. i poł. 8 grudnia 2020 r. godz. 14:30 400,00 zł.
8.      Żywienie dojelitowe i pozajelitowe piel. 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 700,00 zł.
9.      Leczenie ran dla pielęgniarek piel. 3 grudnia 2020 r. godz. 14:00 700,00 zł.
10.   Leczenie ran dla położnych położne 3 grudnia 2020 r. godz. 14:00 550,00 zł.
11.   Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka piel. i poł. 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 450,00 zł.
12.   Szczepienia ochronne dla położnych położne 24 listopada 2020 r. godz. 14:30 450,00 zł.
13.   Wykonywanie badania spirometrycznego piel. 6 listopada 2020 r. godz. 9:00 – Konin Bezpłatne
14.   Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położne 16 grudnia 2020 r. godz. 14:00 480,00 zł.
15.   Edukator w cukrzycy piel. i poł. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 650,00 zł.
16.   Podstawy opieki paliatywnej piel. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 450,00 zł.
17.   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi piel. 26 listopada 2020 r. godz. 15:00 Bezpłatne
18.   Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

480,00 zł.
19.   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów piel. i poł. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

450,00 zł.
20.   Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położne Przyjmujemy zapisy

planowany termin: wrzesień/październik 2020 r.

450,00 zł.
21.   Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie piel. Przyjmujemy zapisy

planowany termin: listopad/grudzień 2020 r.

500,00 zł.
22.   Dializoterapia piel. 15 grudnia 2020 r. godz. 14:00 400,00 zł.